cửa kính temper cách âm hai lớp
Cửa cách âm cách nhiệt kính hộp: cửa kính temper cách âm hai lớp có khoảng trống được nạp khí trơ Argon giúp triệt tiêu tối đa tiếng ồn, nâng cao chức...