Thực hiện theo và đoán câu đố giải đấu đặc biệt năm 2019 Q Corner
Nhận tổng số hàng trăm triệu giải thưởng VND. Miễn phí !!

Trong sự kiện này, Dewabet đã hợp tác với Góc Góc để tổ chức Cuộc thi đố vui đặc biệt của Liên đoàn 2019 Câu hỏi
để tham gia sự kiện Câu đố giải đố đặc biệt năm 2019, vui lòng nhập HỘP TIỀN THƯỞNG, sau đó, nhấp vào biểu tượng QUIZ CORNER.
Giải thưởng sẽ được chia thành hai loại, cụ thể là RANK PRIZES PERIOD và cả GLIZAL RANK PRIZES.
Người chơi được yêu cầu thu thập càng nhiều ĐIỂM càng tốt để có được GIẢI THƯỞNG NGÂN HÀNG PERIOD và cũng là GIẢI PHÁP NGÂN HÀNG TOÀN CẦU.
ĐIỂM được tạo ra từ mỗi câu trả lời mà người chơi đã đoán chính xác.
Lưu ý: Điểm tối thiểu trong xếp hạng thời gian và xếp hạng hàng tháng sẽ luôn thay đổi theo số lượng trận đấu và số điểm cho mỗi câu hỏi trong mỗi giai đoạn.

Người chơi phải có phiếu giảm giá để có thể trả lời mọi câu hỏi trong Câu hỏi trắc nghiệm giải đấu đặc biệt năm 2019.
Phiếu giảm giá được tạo từ giá trị Doanh thu do người chơi sở hữu trong trò chơi Dewabet Sportbook.

Tính toán doanh thu của phiếu giảm giá:
1 Coupon Coupon tại Quiz Corner = 350.000 Doanh thu bạn chơi trên trò chơi Sportbook (Coupon cơ bản)
Nếu giá trị TO của bạn lớn hơn 3.500.000, thì bạn sẽ nhận được thêm Coupon Coupon.
Với cách tính toán ví dụ như sau:
Ví dụ về Doanh thu của bạn 7.000.0001. Tính toán THỜI GIAN RIÊNG TƯ NGÂN HÀNG 2019 Câu đố đặc biệt của QANK:
- Số lượng của một giai đoạn trong Câu đố Giải đấu Đặc biệt 2019 là 10 ngày, được tính từ khi sự kiện này bắt đầu.
Kỳ 1 = 01 đến 10
Giai đoạn 2 = 11 đến 20
Giai đoạn 3 = Ngày 21 đến 30
- Đối với số lượng Câu hỏi trắc nghiệm Liên minh đặc biệt Thời kỳ góc 2019, bao gồm 3 Kỳ mỗi tháng.
- Dewabet sẽ trao giải thưởng 3 lần mỗi tháng cho bảng xếp hạng Câu đố giải đố đặc biệt 2019

Lưu ý: Nếu có 31 ngày trong 1 tháng, chúng tôi sẽ tính Thời gian xếp hạng như sau:
Thời gian 1 = 10 ngày
Thời gian 2 = 10 ngày
Thời gian 3 = 11 ngày

Điều khoản & Điều kiện RATING PRIZES PERIOD 2019 Special League Quiz:
- Người chơi bắt buộc phải đạt được số điểm tối thiểu được đặt trong mỗi giai đoạn để có cơ hội giành Giải thưởng Câu đố Câu đố Giải đố Đặc biệt 2019.
- Trong một khoảng thời gian, Câu đố Giải đấu Đặc biệt 2019 sẽ có 5 người chiến thắng có số điểm cao nhất trong mỗi giai đoạn.
- Xếp hạng thời gian sẽ được lấp đầy với những người chơi có điểm từ vị trí thấp nhất trước và sẽ tiếp tục tăng nếu có người chơi mới được xếp hạng.

- Nếu Thời gian trong một người chơi không đạt được Điểm tối thiểu đã được xác định trong xếp hạng thời gian, thì người chơi không có tiêu chí để trở thành một trong 5 người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trong bảng xếp hạng thời gian.
- Điểm được thu thập trong một khoảng thời gian sẽ tự động được đặt lại khi bước vào giai đoạn Câu đố giải đố đặc biệt 2019 tiếp theo. (Điểm từng giai đoạn sẽ được nhập vào máy nghe nhạc điểm trong toàn cầu xếp hạng)
- Nếu In The chiến thắng trong xếp hạng Thời gian Câu đố Qorner đặc biệt League trong năm 2019, Ada cầu thủ có số điểm như nhau, sau đó chúng ta sẽ thấy từ Tổng câu hỏi đã được trả lời một cách chính xác trong thời kỳ để xác định vị trí xếp hạng.
- Nếu "tổng số câu hỏi chính xác" trong khoảng thời gian vẫn giống nhau, thì chúng tôi sẽ xác định từ "Tổng số câu hỏi đã trả lời" đúng hoặc sai để xác định vị trí xếp hạng.
- Nếu tổng số câu hỏi được trả lời vẫn có cùng giá trị, thì chúng ta sẽ thấy từ lúc người chơi trả lời câu hỏi nhanh nhất.
- Đối với người chiến thắng từ 1 đến 5, phần thưởng chip miễn phí sẽ được trao. Tiền thưởng sẽ được nhập vào tài khoản của mỗi người chiến thắng trong vòng 1x24 giờ sau khi tất cả các tên chiến thắng được công bố.2. Tính toán câu đố RIÊNG TƯ TOÀN CẦU Giải đấu đặc biệt 2019 Câu đố:

- Bên trong GLOBAL RATING Quiz Người chơi Q góc đặc biệt Liga 2019, Dewabet sẽ cạnh tranh để làm cùn càng nhiều điểm càng tốt với tất cả người chơi từ các đối tác cộng tác với Góc đố.
- Tính điểm trong bảng xếp hạng Toàn cầu sẽ được lấy từ số điểm mà người chơi giành được trong giai đoạn xếp hạng 1,2,3 (Trong một tháng 30,31 ngày)
- Xếp hạng toàn cầu sẽ được lấp đầy với những người chơi có điểm từ vị trí dưới cùng trước và sẽ tiếp tục tăng nếu có người chơi mới được xếp hạng.

- Dew.us sẽ chia sẻ QUYỀN RIÊNG TƯ TOÀN CẦU sau khi giai đoạn 1,2,3 kết thúc.
- Xác định người chiến thắng của TRƯỜNG HỢP TÁC RIÊNG TƯ TOÀN CẦU vào ngày đầu tiên của tháng sau khi Xếp hạng 1,2,3 Kết thúc.

GLOBAL RANK PRIVATE PROCATE PROCATE PROCATE TRƯỜNG, Câu hỏi đặc biệt QUIZ QUIZ QUIZ:

- Người chơi được yêu cầu đạt điểm tối thiểu đã được xác định trong bảng xếp hạng Toàn cầu để có cơ hội giành giải thưởng.
- Trong bảng xếp hạng toàn cầu, 50 người chiến thắng sẽ được chọn là người có điểm cao nhất trong khoảng thời gian một tháng 30,31 ngày kể từ giai đoạn xếp hạng 1,2,3.
- Nếu trong một tháng, Người chơi không đạt được Điểm tối thiểu đã được xác định trong Bảng xếp hạng toàn cầu, thì người chơi không có tiêu chí để trở thành một trong 50 người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trong bảng xếp hạng Toàn cầu.
- Đối với vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng toàn cầu, người nhận được giải thưởng xe máy Honda Vario 125 CBS 2018, người thắng cuộc được yêu cầu nhận giải thưởng xe máy trên trang BONUS BOX, vui lòng điền vào Dữ liệu đầy đủ và chính xác, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận giao xe máy
- Đối với Nhà vô địch từ 2 đến 10 trong Giải đấu Xếp hạng Toàn cầu, Người thắng cuộc được yêu cầu Yêu cầu Giải thưởng trên Trang HỘP THƯỞNG, Vui lòng điền đầy đủ Dữ liệu và Chính xác để tạo điều kiện cho chúng tôi trong quá trình gửi quà tặng.
- Đối với Giải thưởng 2 đến 10 trong Xếp hạng Toàn cầu, Giải thưởng có thể được thay thế bằng Quà tặng có giá trị tương đương. Nếu Đơn hàng có trong kho thì không có chứng khoán.
- Đối với Giải thưởng từ 2 đến 10 trong Bảng xếp hạng toàn cầu, Quy trình phân phối giải thưởng tối đa là 14 ngày làm việc.
- Đối với các nhà vô địch từ 11 đến 50, những người sẽ nhận được Tiền thưởng Chips miễn phí, Tiền thưởng Chips miễn phí sẽ được nhập vào tài khoản trò chơi của mỗi người chơi 1 x 24 giờ sau khi tất cả người chiến thắng được công bố hàng tháng.
- Điểm được thu thập trong khoảng thời gian 1,2,3 trong Bảng xếp hạng toàn cầu sẽ được đặt lại khi bước vào tháng / kỳ xếp hạng toàn cầu tiếp theo.
- Nếu xác định người chiến thắng trong Bảng xếp hạng toàn cầu có Người chơi có cùng số điểm, thì chúng ta sẽ thấy từ "tổng số câu hỏi chính xác" trong Sự kiện để xác định vị trí xếp hạng.
- Nếu từ "Tổng số câu hỏi chính xác" Trong sự kiện đang diễn ra vẫn như vậy, thì chúng tôi sẽ xác định từ "Tổng số câu hỏi đã trả lời" Cả đúng và sai để xác định vị trí xếp hạng.Các quy định chung sau đây phải được biết để tuân theo Guess of the Special League Quiz Q góc từ Dew.us.asia:

1. Đoán sự kiện Góc đố bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2018.
2. Trả lời mọi câu hỏi trong Câu hỏi đặc biệt 2019 Câu đố đặc biệt Q góc, các thành viên sẽ bị tính phí Coupon Cut.
3. Đối với những người chơi vừa theo dõi Giải đấu đặc biệt Guess Quiz Qorner 2019, Dewabet sẽ tặng 5 Phiếu giảm giá miễn phí.
4. 5 Phiếu giảm giá miễn phí có thể được sử dụng để trả lời câu hỏi lần đầu tiên, Nếu 5 phiếu giảm giá miễn phí hết hạn, người chơi được yêu cầu thu thập phiếu giảm giá từ Sporbook trò chơi doanh thu Dewabet.
5. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 năm 2018 Các thành viên chơi doanh thu trong trò chơi thể thao Dewabet bắt đầu được tính để đổi thành phiếu giảm giá để trả lời các câu hỏi đố vui trong Câu đố đặc biệt League League 2019.
6. Người chơi cũ và người chơi mới có thể sử dụng Coupon Turnover vào ngày 1 tháng 9 năm 2018 để trả lời câu hỏi
7. Phiếu giảm giá doanh thu trong Góc đố vui giải đấu đặc biệt 2019 sẽ được cập nhật mỗi ngày vào lúc 15:00 WIB
8. Phiếu giảm giá doanh thu để trả lời các câu hỏi đố vui trong Góc đố vui giải đấu 2019 Đặc biệt chỉ có hiệu lực trong 3 ngày (72 giờ) Kể từ ngày bạn nhận được phiếu giảm giá doanh thu.
9. Mỗi câu hỏi trong Góc đố đặc biệt 2019 đều có giá trị phiếu giảm giá mà người chơi phải trả. Tương tự, câu trả lời cũng có những điểm khác nhau mà người chơi có thể nhận được.
10. Hạn chót để trả lời mọi câu hỏi trong Special Quiz Corner Special 2019 là 1 giờ trước khi trận đấu bắt đầu.
11. Tất cả các thành viên Dewabet tích cực chơi đều có cơ hội tham gia vào sự kiện này.
12. Tất cả các thành viên của dewabet tham gia Giải đố góc đặc biệt League 2019, sẽ được cấp mã "DW" ở phía trước tên người chơi trò chơi Ví dụ: DW_abcdefg trong giai đoạn xếp hạng và Xếp hạng toàn cầu.
13. THƯỞNG các gian lận tương tự trong tên của trang web của chúng tôi, chúng tôi không bao giờ yêu cầu chuyển tiền hoặc người khác. Bạn có thể liên hệ với nhà điều hành của chúng tôi thông qua ghi nhớ hoặc Livechat nếu có bất kỳ nghi ngờ nào.
14. Nếu có sự gian lận hoặc cố ý thao túng sự kiện đặc biệt Góc đố vui giải đấu 2019 này, chúng tôi có quyền hủy tất cả các giải thưởng.
15. Nếu sự kiện này không thể diễn ra theo kế hoạch vì một điều bất ngờ và ngoài tầm kiểm soát, Dew.us không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm nào và không có tiền thưởng hoặc giải thưởng tiền gửi miễn phí được đưa ra
16. Điều khoản và điều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
17. Quyết định của Dew.us là TUYỆT VỜI và không thể tranh cãi, và về bản chất là CUỐI CÙNG.

Chủ đề cùng chuyên mục: