Đối với mỗi loại hàng hóa, các bạn đều thấy trên sản phẩm hoặc vỏ sản phẩm sẽ có gắn loại tem tưng ứng với thông tin liên quan đến hãng sản xuất ra sản phẩm ấy. Thông tin ấy có thể là mã vạch sản phẩm, thông tin công ty, liên hệ...

Khi bạn dùng sản phẩm của Việt Nam thì không có gì đáng bàn, tuy nhiên nếu bạn dùng sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài như châu Âu, Thái Lan, Trung Quốc... thì sẽ có vấn đề phát sinh nằm ở ngôn ngữ. Với các ngôn ngữ trên tem là ngôn ngữ nước ngoài thì khi nhập về trong nước phải có các loại tem phụ bằng tiếng Việt, trên đó có các thông tin cần thiết về sản phẩm, đơn vị phân phối... để người tiêu dùng có thể đọc và hiểu.

Dưới đây là những quy định liên quan đến mẫu tem phụ hàng nhập khẩu mà chủ doanh nghiệp cần quan tâm: https://thietbibanhang.net/mau-tem-p...nhap-khau.html