Khi công ty muốn được phê duyệt kế hoạch xây dựng công trình cũng như hoạt động sản xuât kinh doanh, dịch vụ, các công ty cần có đầy đủ những giấy tờ môi trường theo :

 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
 • Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015;
 • Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Hồ sơ môi trường là những thủ tục có liên quan tới các vấn đề môi trường của công ty, được thực hiện theo quy định của luật pháp. Những thủ tục môi trường được lập ra để giám sát, kiểm soát công ty, cơ sở thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo vệ môi trường như đã cam kết.

>>> Thuê ngay: Dịch vụ hồ sơ môi trường doanh nghiệp TPHCM

Các hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

1. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

Trước khi đi vào hoạt động xây dựng công trình, các nhà doanh nghiệp tùy từng quy mô, lĩnh vực nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

 • Đánh giá ảnh hưởng môi trường: vận dụng đối với những công trình quy định ở Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;
 • Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi: không có triển khai dự án trong khoảng thời gian 24 tháng tính từ lúc thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường; thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Tăng quy mô, công suất, đổi thay công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Theo đề nghị của chủ dự án;
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường (thay thế cho cam kết che chở môi trường): Cho các công trình đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở chế tạo, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
 • Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho công trình đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau: thay đổi địa điểm; không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng bắt đầu từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được công nhận.2. Đối với những cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ đã đi vào hoạt động, vận hành công trình

Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ chưa tiến hành lập một trong 2 hồ sơ trên (Đánh giá ảnh hưởng môi trường hay Kế hoạch bảo vệ môi trường) thì phải tiến hành lập “Đề án bảo vệ môi trường”. Có 2 loại:

 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cho những cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo nhận định tác động môi trường và không một trong những văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo nhận định tác động môi trường; Quyết định phê duyệt báo cáo nhận định tác động môi trường bổ sung;

 • Đề án bảo vệ môi trường dễ dàng

Cho các cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không một trong các văn bản sau: Giấy công nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy công nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

3. Những thủ tục môi trường khác

Đối với Cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã thực hiện những hồ sơ môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tiễn mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục những giấy tờ sau:

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đi kèm với 01 trong 03 thủ tục trên, các cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ và những khu chế tạo, buôn bán, dịch vụ tập trung đang hoạt động bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, nộp cho cơ quan kiểm tra trước ngày 15/01 và ngày 15/07 hàng năm.
Đối với những cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và những cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn tất việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Căn cứ Nghị Định 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/6/2015 và được hướng dẫn bằng Thông Tư 36/2015/TT-BTNMT có hiệu lực 1/9/2015)

Đối với những chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường hay định kỳ hàng hóa năm với tổng số lượng lớn hơn 120 kg/năm đối với các CTNH có chứa đựng các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hay 600 kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác.

 • Xin giấy phép khai thác nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ…) đối với trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Giấy tờ xin phép xả thải vào nguồn tiếp nhận đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường;
 • Lập báo cáo hoàn thành sau lúc hoàn tất các hạng mục đã cam kết trong những giấy tờ môi trường trên lúc công trình đi vào hoạt động;

Việc không thực hiện hoặc không chấp hành đầy đủ những quy định về môi trường, thực hiện lập đầy đủ những thủ tục môi trường, hồ sơ môi trường các cơ sở chế tạo, buôn bán sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử phạt hành chính trong ngành môi trường; tùy theo mức độ và quy mô mà đơn vị có thể bị phạt, thu hồi giấy phép hay đóng cửa…

>>> Tham khảo: Cách quản lý hồ sơ môi trường hiệu quả nhất

 • Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Điện thoại: (028) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
 • Fax: (028) 3781 8940
 • Website: https://long-hau-70.webself.net/

Chủ đề cùng chuyên mục: