Để hạn chế thấp nhất mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp đòi hỏi người làm kế toán phải có những kinh nghiệm nhất định. Cùng Hoàn Cầu Office chia sẻ “1 số kinh nghiệm quý giá lúc làm kế toán thuế công ty thực tế” dưới đây.

Đối với bất cứ doanh nghiệp nào, vị trí của người làm kế toán thuế là vô cùng quan trọng. Vì gần như công ty nào cũng muốn hạn chế thấp nhất mức thuế phải nộp vì thế cần phải có các người làm kế toán thuế có bề dày kinh nghiệm chuyên sâu.

>>> Click ngay để tìm hiểu: Dịch vụ báo cáo thuế quý - Hoàn Cầu Office

Cùng Hoàn Cầu Office chia sẻ “1 số kinh nghiệm quý giá lúc làm kế toán thuế công ty thực tế” dưới đây.

1. Tổng hợp tất cả những hóa đơn đầu vào và đầu ra trong tháng để hạch toán:

- Kiểm soát hóa đơn, đảm bảo số tiền trên hóa đơn phải chuẩn xác

- Một liên hóa đơn phải được kèm theo trong kế toán công nợ hay doanh thu kê khai thuế đầu ra theo mẫu

- Mỗi tháng phải báo cáo lại tình hình dùng hóa đơn

2. Kiểm soát và kê khai thuế đầu ra, đầu vào để lên biểu kê khai nộp thuế (theo mẫu quy định) đúng thời giờ quy định;3. Theo dõi chi tiết tài khoản 133 và 333: Bảo đảm số hạch toán khớp với số kê khai, nếu như phát hiện chênh lệch phải tạm điều chỉnh sổ kế toán hoặc điều chỉnh kê khai thuế.

Đặc biệt thuế đầu ra đã kê khai phải khớp với doanh thu chịu thuế hạch toán trong kỳ, Quyết toán thuế năm;

4. Thuế TNCN, TNDN, môn bài, ... Thì kê khai nộp thuế theo quy định

5. Và kinh nghiệm khôn khéo cho người làm kế toán là hết sức lưu ý cách ứng xử khi có cơ quan thuế quản lý

Vì họ quản lý vô cùng sát sao và kỹ lưỡng, đôi khi rất “khó tính”, do đó trong giai đoạn làm, giảm thiểu và có thể nói "không" với những trường hợp sai xót, khuyên bạn nên giữ liên hệ với những cán bộ thuế để cập nhật các thông tin và có thể hỏi đáp được về các vấn đề cần thiết khi mắc phải.

Và một kinh nghiệm xương máu cho những người làm kế toán thuế đó đó là phải thường cập nhật tất cả những thông tư nghị định mới nhất của Luật thuế, cập nhật các chính sách khuyến mãi của chính phủ để làm giảm số thuế phải nộp cho doanh nghiệp.Ví dụ về sự đổi thay thông tin lúc đăng kí thuế như sau:

- Lúc có đổi thay thông tin trong thủ tục đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, tính từ lúc ngày có sự đổi thay thông tin.

- Trường hợp có sự đổi thay trụ sở của người nộp thuế dẫn đến đổi thay cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế có nghĩa vụ nộp đủ số tiền thuế đã khai trước lúc đổi thay trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế (trừ trường hợp thời điểm đổi thay trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm).

- Trường hợp thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã cấp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới cho người nộp thuế.

Chủ đề cùng chuyên mục: