Để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy, người ta sử dụng hệ thống MES trong cung ứng. MES hoạt động như người giám sát, điều phối quá trình thực thi cung cấp. Chỉ tiêu chính của phần mềm này là tăng hiệu quả và cải thiện sản lượng của nhà máy. Ko chỉ vậy MES còn với các chức năng và lợi ích lớn lớn đối có sự tăng trưởng của công ty.
Hệ thống MES trong sản xuất là gì?
Hệ thống MES trong sản xuất hay còn gọi là Manufacturing Execution System là 1 hệ thống thông tin kết nối, giám sát và kiểm soát những hệ thống phân phối và luồng dữ liệu phức tạp tại nhà máy. Nhiệm vụ chính của MES là điều hành và thực thi các hoạt động sản xuất trong nhà máy.

MES đã thực hiện tốt vai trò của mình phê duyệt 6 Module lõi: điều hành sản xuất, quản lý kho, điều hành chất lượng, quản lý đồ vật, điều hành truy hỏi xuất duyên do, tích hợp trang bị IOT kết nối máy cung cấp. Bên cạnh đó, hệ thống MES còn có những chức năng như: Quản trị sản phẩm (Management of product definitions); điều hành các nguồn lực (Management of Resources); cung cấp những buộc phải sản xuất; thực hành những buộc phải sản xuất; thu thập dữ liệu sản xuất; phân tích hiện thực sản xuất; phân tách kết quả cung cấp và vòng đời sản phẩm; theo dõi việc cung ứng.
>>> Xem thêm: phần mềm hrm
các chức năng căn bản của hệ thống MES trong cung cấp
MES gánh vác vai trò hỗ trợ đơn vị đạt chỉ tiêu kinh doanh dựa trên các chức năng cơ bản bao gồm:
 • điều hành sản xuất: có chức năng này MES đảm trách các nhiệm vụ: Lập lịch sản xuất, quản lý lệnh sản xuất, phân tích hiệu suất cung ứng, quản lý những thời kỳ cung ứng, hoạch định trật tự sản xuất (BOP); theo dõi, giám sát sản xuất theo thời gian thực. Chức năng này giúp hoạt động của nhà máy kịp tiến độ theo kế hoạch đặt ra, đồng thời giám sát được chất lượng sản phẩm theo từng giai đoạn cụ thể.
  điều hành kho: Trong Module quản lý kho mang những phân hệ như: quản lý kho nguyên vật liệu, quản lý kho thành phẩm và bán thành phẩm, điều hành tồn trên những quá trình sản xuất (WIP). Duyệt đây, MES cân đối giai đoạn phân phối có tiến độ bán hàng của doanh nghiệp. Từ đó, những tổ chức sẽ giảm thiểu được tình trạng sản xuất dôi thừa, tràn lan.
  quản lý chất lượng sản phẩm bao gồm: quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra (OQC), điều hành chất lượng nguyên nguyên liệu đầu vào (IQC), điều hành chất lượng trong thời kỳ sản xuất (PQC). Module này cập nhật, bàn bạc và phân tích những thông báo nguồn lực, mục đích để chuẩn bị và thực thi các buộc phải cung cấp.
  điều hành thiết bị: Hệ thống MES theo dõi và kịp thời ngăn chặn các sự cố không mong muốn về khoa học duyệt y chức năng này. Điều hành trang bị trong MES gồm: quản lý thủ tục thiết bị; điều hành vật tư, phụ tùng, theo dõi tình trạng thiết bị; lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
  điều hành tróc nã xuất nguồn gốc: cung cấp đầy đủ các thông tin can dự tới sản phẩm qua từng thời kỳ cung cấp. Thí dụ như: phân tích và lập hệ thống các nguyên vật liệu đầu vào cần thiết để cung ứng ra 1 sản phẩm sở hữu chất lượng tốt và chi phí ở mức thấp nhất.
  Tích hợp thiết bị IOT, kết nối máy sản xuất: Chức năng này của MES cho phép ghi nhận dữ liệu tự động. Mục đích của tính năng này là tăng khả năng hiển thị và hiệu suất điều hành. Cách hoạt động của Module này là sự phối hợp của OEE - tính toán thời gian thực có hệ thống điều khiển hội tụ.

 • phân tách thực hiện sản xuất: phản hồi những thông tin về sản phẩm trở lại phòng ban quản lý chiến lược phát triển. Những thông tin này được cung cấp theo hai cách: theo lộ trình định sẵn và theo yêu cầu.

>>> Xem thêm: phần mềm quản lý doanh nghiệp
Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản nhất về MES và các chức năng của hệ thống MES trong sản xuất. Hệ thống MES trong sản xuất tạo ra và cung cấp một quy trình quản lý sản xuất tối ưu. Để biết thêm những thông tin chi tiết về hệ thống này, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0986.196.838