Trong game bá thiên hạ iphone, mỗi võ tướng sau khi đạt đến phẩm chất tím đều có thể trang bị thêm thị vệ. Tuy nhiên, ở mỗi phẩm chất khác nhau số lượng thị vệ được trang bị cũng khác nhau.

Sau đây Điêu Thuyền xin gửi đến các chúa công những điều kiện và hướng dẫn chi tiết cho việc trang bị thị vệ.


SỐ LƯỢNG THỊ VỆ

-Tướng tím có thể trang bị tối đa 2 thị vệ
-Tướng cam có thể trang bị tối đa 4 thị vệ

HƯỚNG DẪN TRANG BỊ THỊ VỆ

-Tại Trang chính của ba thien ha android, chọn Túi thẻ bài
-Chọn thẻ tướng muốn trang bị thị vệ (phẩm chất tím trở lên)
-Chọn Thị vệ và tiến hành trang bị


TÁC DỤNG
-Thị vệ chủ yếu có tác dụng nâng cao mạng, tấn công, phòng ngự của võ tướng chính.
-Võ tướng đạt đến phẩm chất cam có thể trang bị thị vệ cao cấp
-Sau khi thị vệ được trang bị vũ khí chuyên thuộc, tỷ lệ hợp kích của chủ sẽ tăng 5%
Nhanh tay tải ngay bá thiên hạ về trên thiết bị.