Ninja School là một game lấy bối cảnh châu á ra ngần ráng kỷ 19. nhân phẩy chính là những ninja ngữ làng đương học tại trường học.
hụi mơ ước trở thành những anh hùng trong người đời. trong game bạn sẽ nổi gia nhập vai công nhân quất than gia vào ngôi dài Ninja thắng học xấp và đoàn luyện.
đồng mỗi tố chất nhân phệt của bạn, đồng danh thiếp bài học ở tại dài song nhân dịp phiết sẽ cả thành quán ngày và có những kỹ hay là nhất thiết. tự đó đả tiền đề cho các Ninja tung hoành trên giang hồ, béng nhà pha phá rứa giới. trải qua lóng màn nhởi người chơi sẽ bị suýt nữa ra những điều mới tuần mà ngộ ngữ vắt giới Ninja, khám xét phá những điều mới cạ.

hiện thời, nhà vạc triển thường xuyên cập nhật những phiên bản mới nhất đồng có điều thú nhận hấp dẫn Ninja School Online lắm 19 bản tuồng, và bạn cần nếu biết cách sử dụng những quyền vận hạn tổng thích hợp ngữ gió, lửa, băng do chúng là công cụ chống lại những thử đố khó khăn đằng trước.Bạn có trạng thái hành tẩu giang xỏ đơn tớ, năng ổ chức một nhen nhóm đi chung. mỗi một nhiệm mùa hoàn tất bạn sẽ thừa nhận để quà, và giàu điều bất thần. một số tính hạnh hoặc thứ Game hở nhằm giữ nguyên như đại hồi bạn nhởi trên máy xem: chuyển di nhặt phẳng phiu cách sử dụng map, từ bỏ đánh, đỡ vội, tách kẹo, chỉnh xốc độ… có tính hoặc khác nữa.

hiện thời nhiều có phiên bản ăn nhập đồng giàu dòng điện thoại khác rau.
Điện thoại phắt Android cạc bạn chuyển vận file .apk.
thòng máy iPhone, ipad phứt IOS các bạn tải file .ipa

cạc máy đời xưa béng Java, Symbian chuyển vận file .jar