Nhân sinh vốn dĩ không thể thoát khỏi đạo lý luân hồi đó, chúng sinh và nhân sỹ phàm người nào muốn thoát tục, tu luyện để bản ngã được tinh anh hơn thì đi theo con đường Thần Đạo. Nơi đây mọi người tu luyện Nguyên lực dựa trên lục hệ nguyên tố và Trận pháp.
Thế nhưng chúng sinh vốn dĩ là con người với hỉ, nộ, ái, ố, trong lục đạo nên chắc chắn sẽ có những tranh chấp, oan nghiệt, bốn phương lầm than.
Thần đạo gồm có hai chánh phái là Quang minh (Ánh sáng), Hắc ám (Bóng tối), Trong Quang Minh lại có Tam hệ đồng nguyên là Quang, Hỏa và Phong trong khi Hắc Ám có Ám, Thủy, Thổ. Mỗi chi phái có cách tu luyện riêng để đạt đến những đỉnh cao khác nhau. Tuy, có bí kíp truyền thế cho con người, có cái lưu lạc ra ngoài thế gian.
tai game than dao
Thần đạo gồm có hai chánh phái là Quang minh (Ánh sáng), Hắc ám (Bóng tối), Trong Quang Minh lại có Tam hệ đồng nguyên là Quang, Hỏa và Phong trong khi Hắc Ám có Ám, Thủy, Thổ. Mỗi chi phái có cách tu luyện riêng để đạt đến những đỉnh cao khác nhau. Tuy, có bí kíp truyền thế cho con người, có cái lưu lạc ra ngoài thế gian.
Trong cõi này, không ai có thể điều khiển được nhân quả luân hồi ở ngoài thế gian, nhưng chắc chắn sẽ có người vượt ra khỏi thế gian, hoá độ hết những phân tranh lầm than của cõi đời trần tục. Ai là người đạt được đỉnh cao đó, ắt hẳn là người ngộ được chân lý của Thần Đạo.
tai game than dao
Trong cõi này, không ai có thể điều khiển được nhân quả luân hồi ở ngoài thế gian, nhưng chắc chắn sẽ có người vượt ra khỏi thế gian, hoá độ hết những phân tranh lầm than của cõi đời trần tục. Ai là người đạt được đỉnh cao đó, ắt hẳn là người ngộ được chân lý của Thần Đạo.
tai game than dao
Thần Sơn Đỉnh lưu trữ Thiên tố hợp nhất, đó chính là công thức của số phận, đời đời lưu truyền. Trăm năm nay, đều có những anh hùng truy tìm nhân sinh trên đỉnh Thần Sơn mà giác ngộ nhân quả, nhận biết mệnh trời, để sứ mệnh mới đến với giang hồ. Cảm nhận bằng “Tâm”, hành hiệp bằng “Trí”, hành xử bằng “Lễ”, và truy cầu tự do bằng “Dũng”.

Hy vọng họ có thể cứu thế bình thiên hạ, thành công trở về! Hy vọng họ có người kế tục, đạo trời vĩnh tồn…!

Nguồn : http://mchoigame.org/tai-game-than-d...i-android-apk/