Tỏa sáng với cách lên đồ Karma SP mạnh mẽ


Karma – Kẻ được khai sáng

Khả năng rỉa máu khó chịu và khả năng bảo vệ khá tốt tuy nhiên sử dụng Karma khá là khó khăn. Hãy cùng Game2T phân tích cách lên đồ Karma SP AP trong liên minh huyền thoại nhé.

Ưu điểm của Karma:
– Bảo vệ đồng đội khá
– Rỉa máu tốt.

Nhược điểm:
– Dễ chết.
– Khá mỏng manh.
– Sử dụng năng lượng nhiều.

Mẹo lên đồ Karma ở vị trí SP trong LMHT:

Trang bị lớn của Karma :


Giày Cơ Động: giúp Karma di chuyển giữa các đường nhanh chóng hơn.Hồng ngọc tỏa sáng : trang bị phải có với mọi hỗ trợ mang lại tầm nhìn lớn cũng như một lượng máu ổn định.Yêu Sách Của Băng Hậu: Giúp Karma tăng thêm khả năng khống chế và lượng sức mạnh phép thuật kha khá.

Cách đánh Karma một cách hiệu quả :
Giai đoạn đi đường:
– Sử dụng Nội Hỏa (Q) hay Kinh Mantra (R) > Hỏa Hồn (Q) liên tục vào kẻ địch để tạo áp lực và chiếm lợi thế trên đường.
– Dùng combo Hỏa Hồn (Q) > Chuyên Tâm (W) > Kinh Mantra (R) > Hỏa Hồn (Q)để dồn sát thương vào kẻ địch.
Linh Giáp (E) vào đồng đội để tạo ra lợi thế khi trao đổi triêu thức hoặc rút về.