Link text của một article tới một file rất hữu dụng. Bạn có thể upload nhiều loại file khác nhau vào Media Manager, và sau đó link text hoặc ảnh trong article tới file đó. Bài này joomla help desk sẽ hướng dẫn từng bước để làm điều đó.

Đầu tiên là việc upload file cần link lên media, bạn chọn Content-> Media Manager-> Upload, click vào nút choose Files sau đó chọn file, sau khi chọn được file, bạn click vào Start Upload


Sau khi upload thành công, sẽ có thông báo và file đã nằm trong media. Bạn nhơ đường dẫn thư mục và tên file như phần tôi đánh dấu dưới đây.


Tiếp theo bạn mở article hoặc tạo mới article cần nhúng file vào, chọn Insert-> Insert link, một cửa sổ mới hiện ra:


phần Url: điền url tới file, với file tôi vừa upload lên, url sẽ là: images/st_theme/pdf-sample.pdf
Text to display: điền text liên kết, hay còn gọi là anchor text.
Title: điền title vào
Target: chọn None là mở trên cũng trang gốc, New window là mở trên một trang mới.
Sau đó bạn nhấn Ok, ra ngoài front-end, bạn sẽ thấy artile của bạn link tới file


Khi click vào đường link, file bạn muốn đã được mở ra: