Gopet 133 sẽ mở sự kiện đua top pet hạ giới để cho các bạn có thể đua top và nhận được những vật phẩm có giá trị :
Thời gian bắt đầu : 18h ngày 7/5
Thời gian kết thúc : 22h ngày 16/5
Trong thời gian trên, Người chơi mua pet Khủng Long Nham Thạch tại Trân Trân để tiến hành đua top
pet này là pet đã tiến hóa,chỉ cần đạt lv 35 là có thể làm nv trùng sinh ngay
khi sự kiện kết thúc, top 150 pet có số điểm kinh nghiệm cao nhất, sẽ đc nhận quà :
Người chơi sẽ dẫn theo pet đạt giải tới npc để nhận quà
1 người chơi có thể có nhiều pet đạt giải,và có thể nhận nhiều mức quà khác nhau
đặc biệt
- mua pet = mgold sẽ ngẫu nhiên nhận đc 1 trong các phần thưởng là : các bình kinh nghiệp cao/trung/sơ cấp giành cho hạ giới,các loại vật phẩm cường hóa trang bị/ngọc nguyên tố hạ giới lên đến 100%
Phần thưởng
Hạng 1 - 10
- 1 suất trùng sinh bắt buộc sau khi nhận giải
- 1 cánh trung cấp hoàn mĩ
- 1 bộ trang bị trùng sinh cấp 1 cho cả 3 hệ pet (khóa) : ko thể giao dịch,và có chỉ số yếu hơn 1 chút so với trang bị bình thường
- 2 bộ trang bị trùng sinh cấp 2 cho cả 3 hệ pet (khóa) : ko thể giao dịch,và có chỉ số yếu hơn 1 chút so với trang bị bình thường
Hạng 11-50
- 1 suất trùng sinh bắt buộc sau khi nhận giải
- 1 cánh sơ cấp hoàn mĩ
- 1 bộ trang bị trùng sinh cấp 1 cho cả 3 hệ pet (khóa) : ko thể giao dịch,và có chỉ số yếu hơn 1 chút so với trang bị bình thường
- 2 bộ trang bị trùng sinh cấp 2 cho cả 3 hệ pet (khóa) : ko thể giao dịch,và có chỉ số yếu hơn 1 chút so với trang bị bình thường
Hạng 51-150
- 1 suất trùng sinh bắt buộc sau khi nhận giải
- 1 cánh sơ cấp bán hoàn mĩ loại 1 tăng atk và def
- 1 bộ trang bị trùng sinh cấp 1 cho cả 3 hệ pet (khóa) : ko thể giao dịch,và có chỉ số yếu hơn 1 chút so với trang bị bình thường
- 2 bộ trang bị trùng sinh cấp 2 cho cả 3 hệ pet (khóa) : ko thể giao dịch,và có chỉ số yếu hơn 1 chút so với trang bị bình thường