Poker online nói chung tại HappyLuke, đều lấy kỹ thuật chơi Poker nòng cốt là xem bài và xem người. Hôm nay, mạo muội sẽ nói về 1 phần quan trọng trong kỹ thuật xem bài.

Xem bài là kỹ thuật đọc và phân tích bài mở và úp để dẫn đến so sánh tương quan mạnh yếu giữa bài người chơi và địch thủ. Từ đó mà sẽ đưa ra sách lược thích đáng để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiệt hại tối thiểu.

Hôm nay, sẽ phân tích xác suất thắng của một đôi nhỏ với một đôi A trong đối chiến 2 người:

Thông thường sẽ chia thành những tình huống sau:

1. Đôi nhỏ U+a+b Vs đôi A+c+d( U#a#b#A#c#d)

Bộ bài từ 8=>A tổng cộng 28 lá bài, sau khi phát bài mỗi người 4 lá tức là 2 người 8 lá=> bộ bài chưa phát còn 20 lá.

-Xác suất lấy được U=2/20=10%. Xác suất đối thủ không lấy được lá A=90%. Nhân với nhau được 9%.

- Xác suất lấy được lá a=3/20, lấy được lá b=3/20=> xác xuất lấy được a hay b=3/20+3/20=30%. Xác suất đối thủ không lấy được A,c,d=60%=> 30%x60%=18%.

vậy trong tình huống này xác suất đôi nhỏ U thắng đôi A là 9%+18%=27%
2. Đôi nhỏ U+a+b vs đôi A+a+c
- Xác suất lấy được U là 10%, xác suất đối thủ game đánh bài online ăn tiền thật không lấy được A là 90%, nhân nhau thì xác suất là 9%
- Xác suất lấy được a hay b là 25%, xác suất đối thủ không lấy được A, a, d là 65%, nhân nhau ra xác suất 16.25%.
- 9%+16.25%=25.25%

3. Đôi nhỏ U+a+b vs đôi A+a+b
- Kết quả: 25%

4. UU+a+b vs AA+u+a
- Kết quả: 23.25%

5. UU+a+b vs AA+u+c
- Kết quả: 25.5%

6. UU+A+a vs AA+U+a
- Kết quả: 16.75%

Từ đây có thể thấy, xác suất thắng một ván cá độ bóng đá miễn phí của đôi nhỏ vs AA là khoảng 20%, và bài tương đồng càng nhiều, xác suất thắng càng nhỏ.