Trong quá trình kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, chiến lược phát triển mà doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh. Để đảm bảo tuân thủ luật pháp và hoạt động một cách hiệu quả, việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh là điều cần thiết. Sau đây, Siglaw xin giới thiệu các hồ sơ, thủ tục cần thiết để doanh nghiệp thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Các trường hợp cần thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ vào Điều 62, Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh sẽ được thay đổi trong các trường hợp sau:

Thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý;
Thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi vị trí người đứng đầu chi nhánh và địa điểm kinh doanh đó.
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh
Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh
Đầu tiên, để thực hiện thủ tục này, công ty cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh theo mẫu Phụ lục II-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT;
Trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư thì nộp thêm: Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu là doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp theo mẫu tại Phụ lục II-15 Thông tư 01/2021-TT-BKHĐT; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh.
Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh và bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của người được uỷ quyền.
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh
Đối với trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phồ trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc các trường hợp khác, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh đưa Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh đến nơi chi nhanh dự định chuyển đến.

Khi nhận được thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh dự định chuyển đến đưa Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp và gửi tin đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh đặt trụ sở.

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ chi nhánh, phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh là một quy trình phức tạp và yêu cầu sự chú ý và kiên nhẫn từ phía công ty. Việc tuân thủ các quy định pháp lý và làm việc chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền là rất quan trọng để đảm bảo rằng quy trình này được tiến hành một cách hiệu quả và thành công. Nếu có bất kì thắc mắc nào về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, xin vui lòng liên hệ công ty luật Siglaw để được giải đáp một cách chi tiết, đầy đủ nhất.

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp FDI có vốn nước ngoài của công ty luật siglaw.

Chủ đề cùng chuyên mục: