Cảm biến quang được sử dụng để nhận biết khoảng cách, phát hiện có hoặc không có đối tượng nhờ bộ thu và bộ phát ánh sáng.

Cảm biến quang điện Omron E3Z-B67
Cảm biến quang điện Omron E3Z-B81 0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-B81 2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-B82 0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-B82 2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-B86
Cảm biến quang điện Omron E3Z-B87
Cảm biến quang điện Omron E3Z-D61 2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-D62 2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-D81 2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-D82 2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G61-0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G61-2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G61-5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G61-M3J 0.3M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G62-0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G62-2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G62-5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G62-M3J 0.3M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G81-0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G81-2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G81-5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G81-M3J 0.3M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G82-0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G82-2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G82-5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-G82-M3J 0.3M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL61-0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL61-2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL61-M1J 0.3M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL63 0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL63 2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL63-M1J 0.3M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL66
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL68
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL81-0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL81-2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL81-M1J 0.3M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL83 0.5M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL83 2M
Cảm biến quang điện Omron E3Z-LL83-M1J 0.3M
Xuất xứ: chính hãng
Để biết biết thêm các model cũng như các sản phẩm khác xin liên hệ theo địa chỉ sau:
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát
VPGD: Phòng 24B1 - Tòa nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 042 241 0870 Fax: 042 221 3706 hotline: 096 525 8336
Website: tapvn.com.vn