Ninja school 116 v3 wapvip.pro là phiên bản hack toàn diện các chức năng được mr.tâm admin wapvip.pro hack mod cực bá đạo cho các game thủ yêu thích hâm mộ game ninja school của teamobi. Tải ngay và thử sức nhé!
Lệnh Chat Mới Trong Bản Ninja 1.1.6 – Lệnh Chat v3:
– Tàn Sát:
• Lệnh Chat:
kill: Bật/Tắt tàn sát
– Ưu điểm: đánh hết quái mới chuyển quái khác, không phải chat tg***x như trước
– Nhược điểm: thỉnh thoảng hay bị lên nóc nhà
Lưu Ý: Nên bật đóng băng cao 0 ngang 1 sẽ ít bị lên nóc nhà hơn
– Nhặt Xa:
Cải tiến chức năng lọc vật phẩm nhưng vì một số lý do mình chưa đưa vào menu được!
• Lệnh Chat:
hp: Bật/Tắt nhặt all HP
mp: Bật/Tắt nhặt all MP
all: Bật/Tắt nhặt tất cả
vpsk: Bật/Tắt nhặt vpsk
da: Bật/Tắt nhặt đá
ptl: Bật/Tắt nhặt Phân thân lệnh
tren: Bật/Tắt nhặt trên
duoi: Bật/Tắt nhặt dưới
ngang: Bật/Tắt nhặt ngang tầm
– Mặc định là nhặt cả trên ngang và dưới chat sẽ vô hiệu hóa cái đó!
Lưu Ý: Lúc đầu vào mặc định là nhặt vpsk Yên và Phúc nang nhẫn giả
• Lệnh Chat Khác Trong Bản Ninja 1.1.6 v3:
Lưu Ý: Các số sau chữ màu đỏ các bạn có thể tự chỉnh được nhé!
td40: Chỉnh tốc độ 40 (Tốc Độ Gốc)
atc: Cài đặt auto chat
b: Bật/Tắt auto chat
u: Khinh công
d: Độn thổ
l: Dịch phải
r: Dịch trái
xu50: Khinh công 50
xd50: Độn thổ 50
xl50: Dịch trái 50
xr50: Dịch phải 50
s10: Hack giày 10
k10: Chuyển khu 10
ak: Tự động đánh
nhatxa: Bật/tắt nhặt xa
db: Đóng băng
ck: Đến cột chuyển khu
g: Dịch chuyển đến vị trí đang chọn
i: Vị trí đánh cuối
gk: Bật/tắt áp sát
x100: Chỉnh tầm nhặt xa 100
n100: Chỉnh tầm đánh ngang 100
c100: Chỉnh tầm đánh cao
m3: Đánh lan 3
wvip: Xem hướng dẫn

Xem chi tiết: http://4teen.pro/tai-game-ninja-scho...de-wapvip-pro/