Cần thiết cho cách lên đồ Kassadin AP MID để mạnh mẽ

Kassadin – Lữ Khách Hư Không

Với độ cơ động tuyệt đối kết hợp với bộ kỹ năng khó chịu và độ cứng cáp vốn có Kassadin luôn mang lại sự khó chịu cho những kẻ địch phải đối đầu với hắn. Sau đây Game2T sẽ phân tích cách lên đồ Kassadin AP MID một cách hiệu quả trong LoL.

Ưu điểm của Kassadin:
- Cơ động.
– Sát thương tốt.

Mẹo lên đồ Kassadin ở vị trí pháp sư đường giữa AP MID trong LMHT:
Trang bị lớn của Kassadin:


Ở lần về nhà đầu tiên hãy cố gắng mua được trang bị Đá Bảo Hộ để gia tăng sự cứng cáp cũng như thời gian bám đường.Tiếp tục nâng cấp lên Trượng Trường Sinh.

Sau đó mua các trang bị:


Đồng Hồ Cát: trang bị rất cần thiết cho Kassadin vì mang lại lượng sát thương lớn vừa đem lại khả năng Hóa Vàng giúp Kassadin có thêm cơ hội sống sót khi tiếp cận kẻ địch.

Cách đánh Kassadin một cách hiệu quả :
Ở giai đoạn đầu trận:
- Vì Kassadin cần khá nhiều trang bị nên tốt nhất bạn nên cầm hòa và giết lính nhiều nhất có thể.
– Sử dụng các kỹ năng để ăn lính khi cần thiết.
– Dùng Quả Cầu Hư Không (Q) vào kẻ địch trước sẽ chiếm lợi thế nhờ lớp giáp kháng phép của Kassadin.
– Có thể dùng Áp Suất Hư Không (E) để dọn lính và rỉa máu kẻ địch.
– Bộ combo cơ bản của Kassadin: Hư Vô Bộ Pháp (R) > Qủa Cầu Hư Không (Q) > Áp Suất Hư Không (E) > Lưỡi Kiếm Âm Ti (W) để trao đổi với kẻ địch.