Kính chào các Chỉ Huy thân mến,
Cùng Dota truyen ky chào đón các ngày Lễ Lớn Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Lễ 30/4 Và Quốc Tế Lao Động 1/5 với chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 4/5. Vô số phần quà hấp dẫn đang chờ đợi các Chỉ Huy. Tham gia và nhận ngay nào các Chỉ Huy !
Sự kiện 1 :QUÀ ĐĂNG NHẬP CHÀO ĐÓN NGÀY LỄ
Thời gian:27/04/2015 5:00- 4/05/2015 4:59
Phạm vi: S1 - S25
Nội dung:
27/04/2015 5:00 - 28/04/2015 4:59, Đăng nhập tặng ngay 20.000 Vàng, 10*Bình EXP
28/04/2015 5:00 - 29/04/2015 4:59, Đăng nhập tặng ngay 150 Kim cương, 5*Bụi vũ trụ
29/04/2015 5:00 - 30/04/2015 4:59, Đăng nhập tặng ngay 20.000 Vàng, 4*Pho mát EXP
30/04/2015 5:00 - 01/05/2015 4:59, Đăng nhập tặng ngay 20.000 Vàng, 2*Bụi ánh sáng
01/05/2015 5:00 - 02/05/2015 4:59, Đăng nhập tặng ngay 150 Kim cương, 4*Pin vàng
02/05/2015 5:00 - 03/05/2015 4:59, Đăng nhập tặng ngay 20.000 Vàng, 2*Xâu thịt
03/05/2015 5:00 - 04/05/2015 4:59, Đăng nhập tặng ngay 20.000 Vàng, 2*Hamburger Exp
Sự kiện 2:NHÂN ĐÔI X2 VẬT PHẨM PHÓ BẢN THƯỜNG
Thời gian:27/04/2015 5:00 - 29/04/2015 4:59
Phạm vi: S1 - S25
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lượng vật phẩm rơi ra tại Phó bản Thường của Chiến Dịch sẽ nhân đôi (x2).
Sự kiện 3:NHÂN ĐÔI X2 ĐÁ HỒN PHÓ BẢN TINH ANH
Thời gian:29/04/2015 5:00 - 01/05/2015 4:59
Phạm vi: S1 - S25
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lượng Đá Hồn rơi ra tại Phó bản Tinh Anh của Chiến Dịch sẽ nhân đôi (x2).
Sự kiện 4:NHÂN ĐÔI X2 VẬT PHẨM PHÓ BẢN TỔ ĐỘI
Thời gian:01/05/2015 5:00- 4/05/2015 4:59
Phạm vi: S1 - S25
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lượng vật phẩm rơi ra tại Phó bản Tổ Đội của Chiến Dịch sẽ nhân đôi (x2).
Chú ý :
1. Chỉ áp dụng đối với Phó bản Tổ Đội, những Phó bản khác không đổi.
2. Chỉ nhân đôi số lượng vật phẩm rơi ra, những nội dung khác không đổi.