joomla contact form module xin hướng dẫn tơi các bạn cách xóa các nội dung trong Joomla 3.

1. Xóa Article, category, module.
Để xóa bất kỳ article không mong muốn nào, bạn vào Article Manager, chọn một article bạn muốn xóa và click vào nút Trash trên thanh toolbar.


Bạn có thể hận được một thông báo là article đã xóa thành công, nhưng nó thực sự chưa được xóa hẳn khỏi trang của bạn. Để xóa hẳn nó, bạn chọn mục “Trashed” từ tùy chọn “Select Status” dưới “Search tools”, chọn article và click vào nút “Empty Trash” trên thanh toolbar. Bây giờ article mới được xóa hẳn khỏi trang của bạn.


Xóa module và category cũng làm tương tự như xóa article.
2. Xóa Media.
Để xóa bất kỳ ảnh hoặc các media khác không sử dụng trong trạng Joomla, bạn chọn Content-> Media Manager, chọn các file bạn không dùng và click vào nút Delete trên thanh toolbar, file đó sẽ được xóa khỏi trang của bạn


Nếu bạn muốn xóa một folder, bạn nên xóa tất cả các file trong folder trước khi xóa folder.