Thông số kỹ thuật:
Model: E2FM-X1R5B2 2M
Khoảng cách phát hiện: 1.5mm.
Tần số đáp ứng DC: 200hz
Nguồn cung cấp DC: 12-24 VDC
Điện áp hoạt động DC: 10-30 VDC
Đầu cảm biến có bảo vệ.
Đường kính M8.
Cáp nối sẵn dài 2 m.
Chế độ hoạt động: NC.
Ngõ ra: PNP
Sản phẩm cùng loại:


Cảm biến tiệm cận Omron E2F-X10F2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2F-X10E2 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2F-X10E2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2F-X10E1 10M
Cảm biến tiệm cận Omron E2F-X10E1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2F-X10E1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X5Y1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X5Y1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X5F1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X5E1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X5E1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X5D1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X5D1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X2F1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X2E1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X2E1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X2D1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X2D1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X10Y1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X10Y1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X10F1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X10E1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X10E1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X10D1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FQ-X10D1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X5D2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X5D1 M1GJ T 0.3M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X5D1 M1GJ 0.3M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X5D1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X5D1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X5C1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X5B2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X5C2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X2D1 M1GJ-T 0.3M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X2D1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X2D2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X2D1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X2C1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X2C2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X2B2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X2B1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5D2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5D1 M1GJ 0.3M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5D1 M1J 0.3M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5D1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5D1 5M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5D1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5C1 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5C2 2M
Cảm biến tiệm cận Omron E2FM-X1R5B2 2M
Nếu quý khách có nhu cầu với các sản phẩm trên vui lòng liên hệ với chúng tôi :
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát
VPGD: Phòng 24B1 - Tòa nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 042 241 0870 Fax: 042 221 3706 hotline: 096 525 8336