Quản trị mạng (Network Administrator) có trách nhiệm cài đặt, bảo trì, nâng cấp..cho hệ thống mạng vừa và nhỏ của một hay nhiều công ty.
Quản trị Server (Server Administrator) là những người quản lý máy chủ, có trách nhiệm cài đặt. cấu hình, bảo trì cho một hệ thống mạng lớn. Trách nhiệm bảo mật cho hệ thống máy chủ, cung cấp ID, password, các chính sách…Chương trình cho kĩ sư Quản Trị Server bao gồm hai phần là Quản trị Server và Bảo mật Server.
Lập trình viên (Coder) : Một ‘lập trình viên’ có thể chỉ làm công việc viết mã chương trình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau