hào các Bác! tình hình là em đang làm về biến tần nhưng không biết sơ đồ đấu dây như thế nào cho nó chạy cả, có bác nào pro chỉ giáo giúp em với, có kèm theo ảnh đây.thanhs!

Link hình http://dattech.com.vn/

Giải đáp:
Sơ đồ bạn đưa ra là sơ đồ chung cho các loại biến tần.
Trước tiên nói về phần cấp nguồn trước biến tần (Phần mạch điều khiển của bạn)
- Mạch trên của bạn chỉ cho phép cấp nguồn cho động cơ, chưa có phần điều khiển tốc độ, chiều quay,... Khi ấn nút khởi động S1 --> cấp điện áp điều khiển cho cuộn dây khởi tổng KM1--> đóng tiếp điểm chính khởi tổng cấp nguồn vô biến tần, tiếp điểm phụ KM1 kết hợp với (R1A,R1C) dùng để duy trì nguồn cấp OK nhé
- (R1A, R1C): ở đây là cặp tiếp điểm thường mở lấy đầu ra của biến tần, cái ni mình có thể dùng để ngắt nguồn khi có lỗi biến tần, cảnh báo quá tải,... tùy thuộc vào việc bạn cài đặt trong biến tần như thế nào.
- Tiếp đến bạn phải cài đặt biến tần thì sơ đồ trên mới hoạt động được, việc cài đặt này tùy thuộc vào loại biến tần mà bạn đang dùng, bạn có thể dùng catalog, hoặc tài liệu khác (trên mạng rất nhiều),
theo mình để đơn giản bạn có thể tìm những phần sau: (chỉ cần chạy được)
1. Thông số định mức của động cơ (Motor data)
2. Luật điều khiển (Motor control) - tham khảo thêm biến tần cho motor
3. Tăng giảm tốc (Acel and decel)
4. Cài đặt tốc độ, chiều quay (speed and direct)
5. điện trở hãm Braking resistor (nếu có)
6. Các bảo vệ (protection)
7. Cài đặt cổng in/out (bao gồm cả analog nếu dùng)

Tham khảo thêm: biến tần cho máy nghiền